Svenska English العربية

Om Kompisbyrån

Kompisbyrån är en ideell organisation som digitalt skapar kontakt mellan nya och etablerade svenskar med liknande intressen. Kompisbyrån startades 2014 av Emma Hammar och Cecilia Holmgren med en vision om att öka gemenskapen i samhället genom att förenkla förutsättningar till fler vardagsmöten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur. Syftet är att prata svenska under 1 timmes fika. Det är det vi kallar för en kompisfika.

Vi har verksamhet i tio städer i Sverige; Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. Möjliggör vi tillräckligt många möten får nya svenskar bättre svenskkunskaper, breddat socialt nätverk och ökade möjligheter till jobb. Fler vardagsmöten leder också till en ökad förståelse för varandra och en berikande tillvaro. För att nämna en bråkdel.

“En fika är något som av många ses som centralt i svensk kultur och är associerat med något lättsamt, avslappnat och roligt. Därför tycker vi att det är väldigt passande att träffas och öva svenska över just en fika.” - Emma Hammar och Cecilia Holmgren, grundare av Kompisbyrån

Vi som jobbar med Kompisbyrån

Vi som jobbar med Kompisbyrån

Kansli (i alfabetisk ordning)
Dalia Yassin, programansvarig, dalia@kompisbyran.se
Emma Hammar, grundare och verksamhetschef, emma@kompisbyran.se
Miriam Ghebressilasie, matchningsansvarig, miriam@kompisbyran.se
Clara Wäppling, projektledare (föräldraledig) clara@kompisbyran.se

Styrelse
Jörgen Bergqvist, ordförande
Emma Hammar, vice ordförande
Emilia Molin, ledamot
Olle Hammar, suppleant
Madelene Lindberg, revisor
Noa Bachner, valberedning

IT
Jon Gotlin, IT-ansvarig

Kompisledare
Robert Thörnqvist, Kompisledare Göteborg
Jens Östgaard, Kompisledare Göteborg
Helena Wannberg, Kompisledare Örebro
Sofia Winroth, Kompisledare Örebro
Nienke Bakker, Kompisledare Kalmar

Ambassadörer
Heydar Sheykhali, ambassadör matchning
Jennifer Silander, ambassadör matchning
Alexander Unge, ambassadör matchning
Paulina Franklin, ambassadör matchning
Caroline Uggla, grafisk formgivning

Eventansvariga
Elisabeth Rimér-Asplund, eventansvarig Stockholm, (tillfälligt uppehåll)
Olivia Wideroth, teamledare eventansvariga Stockholm
Sidney Pereira Da Silva, eventansvarig Stockholm Susanna Bjerke, eventansvarig Örebro

Frågor?
Fikakompis: matchning@kompisbyran.se
Göteborg: goteborg@kompisbyran.se
Kalmar: kalmar@kompisbyran.se
Örebro: orebro@kompisbyran.se
Event: event@kompisbyran.se
Samarbete, rekrytering eller press: emma@kompisbyran.se
Övrigt: kontakt@kompisbyran.se